AFAC Nederland is een professionele, transparante en efficiënte organisatie voor de afhandeling van verzekerings-, wees- en sloopfietsen in Nederland.

AFAC Nederland is naast haar activiteiten voor verzekeraars werkzaam op verschillende gebieden. Zo verwerken wij fietsen voor gemeenten die geen eigen AFAC en/of Fietsdepot hebben. Bij AFAC Nederland worden deze fietsen opgeslagen gedurende de periode dat de eigenaar het recht heeft zijn fiets te komen terugeisen. Dit is de manier om bij te dragen aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte.

Eveneens dragen wij zorg voor het internationaal ophalen, registeren én verwerken van terug-gevonden/uitgekeerde (elektrische) fietsen ten behoeve van (fiets)verzekeraars. Zie ook www.afacinternational.eu

LET OP! AFAC Nederland is een overkoepelende organisatie. Voor vragen betreffende fietsen in de gemeente Arnhem verwijzen wij u naar AFAC Arnhem.