Aanpak overlast fietsen en scooters stationsgebied Enschede

Het aantal fietsdiefstallen op en rondom het stationsplein in Enschede vertoont sinds een aantal jaren een dalende trend. Diverse maatregelen hebben hieraan bijgedragen, zoals uitbreiding van het aantal stallingen en invoeren van camerabewaking. Om deze dalende trend aan te houden is gekeken waar nog quick wins te behalen zijn met een positief effect op het…