Verzekeringscheck 

Klik hier om online te checken of een aangetroffen 
fiets verzekerd en uitgekeerd is.